Beste kinderen, ouders, vrijwilligers, docenten en alle belangstellende,

Momenteel zijn we allemaal geraakt door de uitbraak van het Corona virus. Iedereen is op de hoogte van de zeer ingrijpende extra maatregelen die onze regering afgelopen maandag 23-03-2020 heeft afgekondigd.

In reactie op deze maatregelen heeft het bestuur van Jeugdwerk Rozenoord dan ook met pijn in het hart moeten besluiten om het seizoen 2019-2020 te beëindigen. Gezondheid van alle kinderen, ouders, vrijwilligers, en docenten gaan immers voor alles.

Alle informatie hieromtrent kunt u vinden in onderstaande link:

Corona maatregelen JR 27 maart 2020

Hou onze website in de gaten u kunt hier ter zijner tijd alle algemene info en de info met betrekking tot de activiteiten voor het nieuwe seizoen terug vinden.

Namens bestuur wens ik iedereen vooral veel gezondheid toe in deze moeilijke tijd, ben verstandig en neem de maatregelen serieus en houd 1,5 meter afstand zodat we jullie allemaal weer in goede gezondheid mogen verwelkomen in het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur,

Maechel van Beek

Voorzitter Jeugdwerk Rozenoord

voorzitter@jeugdwerkrozenoord.nl

besmetting voorkomen.png