Historie


Start in 1964
Stichting Jeugdwerk Rozenoord (JR) is gestart met een kinderkoor. Op verzoek van de pastoor van de Petrusparochie werd in september 1964 het kinderkoor overgenomen. Tegelijkertijd was er de wens om ook andere activiteiten voor kinderen te organiseren. Al snel werd de repetitieruimte te klein en kregen we toestemming om de bovenruimten van de tekenschool te gebruiken. Er moest veel aan gedaan worden. Gelukkig kwamen er veel mensen meehelpen, die aangestoken waren door het enthousiasme. Ook een bestuur werd snel gevormd, met daarin onder meer de heer J. v.d. Boom als voorzitter en zijn vrouw als penningmeester.

Speeldagen
De hobbymiddagen op woensdag en de speeldagen in de vakanties trokken al snel veel kinderen. Door de speeldagen in de grote vakantie werd de basis gelegd voor de huidige speelweek van Jeugd Actief. In twee jaar tijd was het aantal deelnemers zo toegenomen, dat er mensen aangetrokken moesten worden om de organisatie goed te laten verlopen. Prins Hendrik ging de sportdagen organiseren voor de 10- tot 12-jarigen. Na een paar jaar was het een zelfstandige organisatie geworden met medewerking van JR.

Ook voor niet-leden
Het jeugdwerk op Rozenoord breidde zich steeds verder uit in aantal, doordat ook niet-koorleden lid konden worden. De oudsten hielpen in het weekend en 's avonds mee om de lokalen aan te passen en op te knappen, maar er was ook genoeg ontspanning. We hielden onder meer discoavonden voor leden en niet-leden, die zeer in trek waren. Het waren gezellige avonden na de koorrepetitie, met als hoogtepunt het zomer- en winterfeest.

Vakantiekampen
In de zomervakantie zaten we niet stil. De kinderen tot 12 jaar konden mee op kamp. Eerst in Mierlo en daarna - en nog steeds - in Bladel. Medewerkers boven de 12 jaar gingen op vakantie naar Opoeteren in België en boven de 16 jaar gingen ze naar Karl en Daun in Duitsland.

Carnaval
Ook had men ideeën om speciaal met kinderen iets te gaan doen met carnaval. Men regelde met medewerking van de scholen een jeugdprinsengroep met gevolg en boerenmeskes voor de dans. Kees van der Bruggen zag dat helemaal zitten en zette er zijn schouders onder. Dat liep heel goed en we zochten contact met de organisatie van jeugd- en jongerencarnaval om samen met hen dit meer body te gaan geven. Er werd een carnavalswagen gebouwd voor de jeugd. De samenwerking liep zo goed dat we met carnaval als één organisatie naar buiten traden.

Koninginnedag
We verleenden ook medewerking aan de organisatie van Koninginnedag, voor de optocht en een feestelijk slot voor de kinderen, een oranjebal op de binnenplaats en vele jaren achtereen een grote dropping.

Terugval
Na een aantal jaren gingen diverse jongens en meisjes buiten Vught studeren en wonen, waardoor verschillende moesten stoppen met het jeugdwerk. Dit gaf problemen bij de activiteiten en de bezetting van het koor. In 1986 werd de leiding van het koor overgenomen door Kees Lambregts. Met veel enthousiasme nam hij de draad op, maar hij moest na een paar jaar stoppen bij gebrek aan voldoende sopranen en alten.

Jubileum en verhuizing
Op 19 september 2015 heeft JR haar 50-jarig jubileum gevierd, met een lunch voor alle medewerkers. Ook hebben we dat jaar ons jarenlange 'home' 't Vlierthonk verruild voor de nieuwe locatie Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Sinds seizoen 2015-2016 vinden alle activiteiten daar plaats.

Vandaag
Nu zijn er weer twee koren binnen JR: de For Teen Poppers en All 4 Fun. Daarnaast - en voor alles - zijn er de activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. Deze worden door zo'n 70 vrijwilligers tot op de dag van vandaag met veel enthousiasme georganiseerd en begeleid.

Meer te weten komen over het bestuur?